LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS EN CATALÀ

  Element: Z: G: P: Bloc:    Categoria:     
1
H
          Estado:     Fusió (°C):      Ebullició (°C): 2
He
3
Li
4
Be
 Pes Atòmic (u): Massa Específica: 5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
 Orbital:        Capa: 13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
57
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
89
Ac
104
Rh
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
114
Lv
117
Ts
118
Og
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
53
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
 


Sobre la taula periòdica dels elements: A la taula periòdica, trobaràs que els elements estan organitzats per grups (G = columnes) i períodes (P = files). Generalment, els elements estan en columnes tenen propietats químiques similars. També hi ha categories d'elements, representats per differentes colors, que en si tenen characteristicas en comú. Aquestes categories usualment porten un nom propi, que són: metalls alcalí metals alcalinoterris, metall de transició, metàl·lics, metàl·loid, no-metalls reactiva, gaso noble, lanthanide, i actinidas.

La taula periòdica es llegeix d'esquerra a dreta, començant amb l'element més petit (hidrogen), i acabant amb el més pesat (organesso). El nombre atòmic (Z), indica el nombre de protons en el nuclis. El pes atòmic correspon a la suma de pes dels protons i neutrons en el atom.

Trobaràs en aquesta taula periodica propietats físiques dels elements. Mes informacio, com la història del descobriment dels elements, fotos, i propietats thermodinamicas es poden trobar en donar-li clic a un element.